ARCHIWUM WYDARZEŃ - PAŹDZIERNIK - 2007
AKTUALNOŚCI
Logo szkoły     Rok Szymanowskiego w Filharmonii Krakowskiej

        Filharmonia Krakowska od 1962 roku ma Karola Szymanowskiego jako swego patrona i stąd zobowiązana jest do szczególniejszego uczestniczenia w dziele kultywowania i upowszechniania (głównie w ramach zagranicznych tournée) jego spuścizny. Czy oznacza to, że krakowscy filharmonicy wykonują utwory twórcy "Stabat Mater" dopiero od 1962 roku? Bynajmniej. Muzyka Karola Szymanowskiego rozbrzmiewa z estrady Filharmonii Krakowskiej od samego początku jej istnienia. Można sugerować, iż tradycja tych najwcześniejszych wykonań (lata dyrekcji W. Bierdiajewa, B. Wodiczki i ich bezpośrednich następców) w znacznej mierze wpłynęła na decyzję przypisania filharmonii takiego, a nie innego patrona. Oczywiście nie jest to jedyna motywacja. Wszak z Krakowem wiąże Szymanowskiego doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz miejsce jego wiecznego spoczynku w panteonie twórców kultury narodowej na Skałce.

Filharmonia Krakowska - należy to bardzo wyraźnie podkreślić - szczyci się osobą swego patrona i stara się w swej działalności artystycznej realizować te ideały, o których urzeczywistnienie walczył słowem, a nade wszystko swą muzyką "Karol z Atmy". A wskazywał, że "muzyka polska wówczas dopiero osiągnie całkiem tę niezależność, najgłębszy swój wyraz, gdy w rzeczonych swych podstawach, w świadomości kulturalnej zrówna się z poziomem całej Europy". I przytoczmy jeszcze i te znamienne słowa: "Pragnę dać wyraz najbardziej istotnym mym pragnieniom i poczuciom, by w przyszłości, gdy Duch Polski w atmosferze bezwzględnej, z krwawym trudem odzyskanej Wolności zabrzmi na świat cały mocnym, najbardziej harmonijnym akordem swoistej kultury, by wówczas nam, muzykom polskim, dane było stwierdzić z dumą i radością, iż w owym idealnym zespoleniu narodowej mocy nie brakło i naszych wysiłków, prac i spełnionych wreszcie marzeń" (1929/30).

W Roku Karola Szymanowskiego, którego twórczość w coraz większym stopniu staje się codziennością systematycznie rozszerzającego się kręgu melomanów - Filharmonia Krakowska pragnie być aktywnym uczestnikiem jubileuszowych obchodów.

Jacek Berwaldt, p.o. dyrektora naczelnego Filharmonii Krakowskiej

31 sierpnia, kościół św. św. Piotra i Pawła - koncert monograficzny na zakończenie festiwalu Muzyka w Starym Krakowie

Wykonawcy:
Orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej
Marek Pijarowski - dyrygent
Marta Boberska - sopran
Urszula Kryger - mezzosopran
Wojciech Drabowicz - baryton

W programie:
K. Szymanowski - "Etiuda b-moll" op. 4 nr 3 (instrumentacja G. Fitelberg)
"Trzy poematy" op. 5
"Litania do Marii Panny" op. 59
"Stabat Mater" op. 53

14 września, g. 19.00/15 września, g. 18.00 - inauguracja LXIII sezonu artystycznego w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie

Wykonawcy:
Orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej
Jan Krenz - dyrygent
Jan Krzysztof Broja - fortepian
Izabela Kłosińska - sopran
Ryszard Minkiewicz - tenor
Adam Kruszewski - baryton

W programie:
A. Szałowski - "Uwertura"
K. Szymanowski - "IV Symfonia koncertująca" op. 60
A. Malawski - "Wierchy"

4 października (Bielsko-Biała)/5-6 października (Kraków) - koncerty monograficzne w 125. rocznicę urodzin artysty

Wykonawcy:
Orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej
Jerzy Maksymiuk - dyrygent
Akiko Suwanai - skrzypce (Bielsko)
Krzysztof Jakowicz - skrzypce (Kraków)
Iwona Hossa - sopran

W programie:
K. Szymanowski - "Błazen Tantris" (instrumentacja J. Krenz)
- "I Koncert skrzypcowy" op. 35
- "III Symfonia Pieśń o nocy" op. 27

17 października - wykonanie kwartetów smyczkowych K. Szymanowskiego przez Kwartet Śląski w ramach Koncertów Uniwersyteckich.

9 listopada - koncert zespołów Filharmonii Krakowskiej w ramach III Festiwalu Muzyki Polskiej. Program oraz wykonawcy w trakcie ustalania.

Źródło - www.filharmonia.krakow.pl/.

FILHARMONIA KRAKOWSKA

Filharmonia Krakowska    Październik w Filharmonii Krakowskiej

3 października, g. 19.30
Sala Senatorska: Wieczór Wawelski - koncerty w wykonaniu Harmonia Sacra. W programie: D.Buxtehude (w 300. rocznicę śmierci) Bilety w cenie 40 zł.

5 października, g. 19.00, 6 października, g. 18.00
Koncert symfoniczny w 125. rocznicę urodzin K. Szymanowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka oraz z udziałem solistów: Krzysztofa Jakowicza (skrzypce), Iwony Hossy (sopran). W programie K. Szymanowski.
Bilety w cenie 25/18 zł.

10 października, g. 19.00
Sala Złota: Artyści dla Filharmonii Krakowskiej.
Recital fortepianowy w wykonaniu Ireneusza Boczka. W programie: C. Debussy, K. Szymanowski, S. Prokofiew.
Bilety w cenie 40 zł

11 października, g. 18.00
Musica Ars Amanda - "Przeboje muzyki klasycznej" w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Chmiela oraz z udziałem solisty Błażeja Kuciubana (skrzypce). W programie: S. Moniuszko, H. Wieniawski, Z. Noskowski, W. Kilar.
Bilety w cenie 12 zł.

12 października, g. 9.00, 11.00, 13.00
13 października, g. 12.00
"Czas jesieni". Koncert dla dzieci.
Bilety w cenie 10 zł.

17 października, g. 19.30
Collegium Novum: Koncert Uniwersytecki w wykonaniu Kwartetu Śląskiego poprzedzony słowem wstępnym prof. dr. hab. Bolesława Gintera. W programie: K. Szymanowski, Z. Kodaly.
Bilety w cenie 20/12 zł.

19 października, g. 19.00
20 października, g. 18.00

Koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Victorii Zhadko (Ukraina) oraz z udziałem zespołu Lutosławski Piano Duo w składzie: Emilia Sitarz i Bartłomiej Wąsik. W programie: P. Czajkowski, F. Poulenc, M. Ravel.
Bilety w cenie 25/18 zł.

25 października, g. 19.30
Bazylika Mariacka: Dni Organowe. Recital organowy w wykonaniu Naji Hakima (Francja). W programie: J. S. Bach, C. Franck, N. Hakim. Bilety w cenie 20/12 zł.

26 października, g. 19.00
Dni Organowe. Koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry kameralnej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Macieja Tworka oraz z udziałem solistów: Arkadiusza Bialicy (organy), Dariusz Bąkowskiego-Koisa (organy), Wacława Mulaka (trąbka), Stanisława Majerskiego (trąbka), Zdzisława Bogacza (fagot), Wojciecha Turka (fagot). W programie: G. F. Haendel, A. Vivaldi, J. K. Vanhal.
Bilety w cenie 25/18 zł.

27 października, g. 18.00
Dni Organowe. Koncert oratoryjny w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Bugaja oraz z udziałem solistów: Jerzego Artysza (baryton) i Ryszarda Groblewskiego (altówka). W programie: B. Britten, J. Łuciuk, G. Kanczeli.
Bilety w cenie 25/18/12 zł. .

Więcej - www.filharmonia.krakow.pl


WARTO ZOBACZYĆ W PAŹDZIERNIKU

Koncerty letnie - FLORIANKA.KONCERTY

Piątek, 19 października 2007, godz. 18.00
Centrum Kultury Żydowskiej - Kraków ul. Meiselsa 17
Koncert zespołu KROKE w składzie:
Tomasz KUKURBA (altówka, skrzypce, śpiew),
Jerzy BAWÓŁ (akordeon),
Tomasz LATO (kontrabas),
Tomasz GROCHOT (perkusja)

Koncert w kościele pw. św. Mikołaja
14 października, g. 15.45 (po mszy św. o g. 15.00)
ul. Kopernika 9
Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II w wykonaniu Chóru mieszanego Camerata pod dyrekcją Izabeli Szoty oraz z udziałem skrzypaczki Aleksandry Szoty przy akompaniamencie Bogumiły Gizbert-Studnickiej. W programie: J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert.

----------

Październikowe koncerty Akademii Muzycznej w Krakowie

20 października, g. 19.30
"Karol Szymanowski i świat jego wartości", Aula "Florianka" ul. Basztowa 8
Koncert w wykonaniu Mariana Sobuli (fortepian). W programie K. Szymanowski.
Bilety w cenie 15/10 zł.

21 października, g. 19.30
"Karol Szymanowski i świat jego wartości", Filharmonia, ul. Zwierzyniecka 1 Koncert w wykonaniu Chóru i Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Tadeusza Strugały oraz z udziałem solistów: Jakuba Jakowicza (skrzypce), Pawła Fundamenta (tenor). Przygotowanie chóru Maciej Tworek.
Bilety w cenie 15/10 zł.

22 października, g. 19.30
"Karol Szymanowski i świat jego wartości", Aula "Florianka" ul. Basztowa 8
Koncert w wykonaniu Kwartetu Studentów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego. W programie utwory K. Szymanowskiego.
Bilety w cenie 15/10 zł.


Ostatnia aktualizacja strony: 01/09/2007

Copyright © Ola Baran 2007